نوشته‌ها

 رسوب زدایی چیلر تراکمی
رسوب گیری چیلرهای تراکمی آبی

– با توجه به اهمیت فوق العاده عملكرد صحيح كندانسور بعنوان سطوح تبادل حرارت در كاركرد چيلرهاي تراكمي آبی و امکان كاهش ظرفيت انتقال حرارت در کندانسور به دليل قرار گرفتن رسوبات بر روي اين سطوح ، نیاز به رسوب زدایی چیلر ها می‌باشد.

لازم‌است شستشوی كندانسوربصورت سالیانه انجام‌پذیرد (باتوجه به نوع آب وهمچنين شرايط آب وهوايي ممکن‌است نیاز به‌شستشوی مجدد دراواسط فصل نيزباشد.)

با ما در کیان تهویه افرا فین همراه باشید!

رسوب زدایی چیلر
– آبی كه درسيستم چیلر گردش‌می‌نمايددراصل نقش‌اصلي درانتقال حرارت رابه‌عهده‌دارد ولذالازم‌است ازنظرميزان‌رسوب گذاری، خوردگي وآلودگي‌های بيولوژيكي همواره تحت‌كنترل‌باشد.

همچنين‌لازم‌است كليه صافي ها نيزبه صورت مرتب موردبازديد قرارگيرد كه يك دوره سه‌ماه ميتواند جهت‌كنترل صافي لحاظ‌گردد.

ادامه مبحث رسوب زدایی چیلر های تراکمی

– کندانسور چیلرها بعداز مدتي كاركردن، معمولاً رسوب می‌گيرند و بايد رسوب زدايی شوند وروش رسوب زدایی كندانسور به شرح زیراست:
– در صورتی که امکان باز کردن درب کندانسور چیلر وجود داشته باشد، با دیدن درون کندانسور از عدم وجود جسم خارجی مانند ذرات آهن، پلاستیک و یا هر جسم خارجی دیگر مطمئن شده و در صورتی که چیزی در کندانسور چیلر مشاهده شد،

بایستی محل ورودآن رابررسی نمودبرای‌مثال درصورت‌دیدن فلز و زنگ بایدتمام‌صافی‌ها، پمپ‌ها وبرج‌ها بررسی‌شده ودرصورت نیاز، تعویض یاتعمیرگردند.
-در صورتی که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور کم بوده یا دستگاه چیلر ظرفیت پایینی داشته باشد، میتوان پس از خاموش کردن فن های برج خنک کننده، ماده رسوب زدا با حجم معینی در مخزن برج ریخته پمپ کندانسور را روشن کرد تا مخلوط ماده رسوب زدا و آّب شروع به تمیز کردن مسیر و کندانسور نماید. این عمل باید آنقدر ادامه پیدا کند تا کندانسور چیلر کاملاً تمیز شود.

– بعدازاتمام شستشوی کندانسوربایدتمام مسیر لوله‌ها وکندانسور چیلر را به وسیله‌آب‌تمیزکاملاًشسته وازخارج‌شدن باقیمانده اسید ازمسیراطمینان‌حاصل‌گردد.

در این روش باید از مواد ضد خوردگی استفاده کرد تا به پروانه برج خنک کننده آسیبی وارد نشود.

ادامه مبحث رسوب زدایی چیلر های تراکمی

– در صورتی که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور زیاد بوده یا ظرفیت چیلر بالا باشد باید از روش دیگری استفاده کرد. باید ابتدا رسوبات موجود در داخل كندانسور را بوسيله فشار آب خارج کرده و پس از اطمينان از مسدود نبودن تك تك لوله هاي كندانسور (در صورتی که امکان بازدید درون لوله ها وجود داشته باشد)، نوع رسوب را بررسی می کنیم زیرا هر نوع رسوب، مواد رسوب زدای خاصی نیاز دارد.
– البته اکثر رسوب ها در بسیاری از مناطق به دلیل سختی بالا و عدم تصفیه مناسب آب، از عناصر گچی و کلسیم می باشد که در این حالت ازرسوب زداهایی مانند رسوب زدای بدون خوردگی گرین پاور (میتره) می توانید استفاده نمایید.

– پس از مسدود کردن مسیر رفت و برگشت برج خنک کننده به کندانسور و اطمینان از عدم نشتی شیرآلات (در صورتی که شیرآلات آب بند نباشند میتوان از پلیت یا کپ کور استفاده کرد) با استفاده از یک دستگاه الکتروپمپ با هد و دبی مناسب و یک دستگاه منبع ذخیره متناسب با حجم ذخیره کندانسور میتوان عمل شستشو را انجام داد.
برای مطمئن شدن از محكم بودن تمامی بست ها و لوله های مورد استفاده و نیز باز بودن تمام لوله های کندانسور، یك مرتبه مراحل با آب خالص انجام می شود بدین ترتیب که منبع را از آب ترجیحاً گرم پر کرده و توسط پمپ، آب را از مخزن كشیده و به پایین ترین قسمت کندانسور چیلر وارد می شود و پس از پر شدن كندانسور با آب، از بالاترین قسمت کندانسور آب به منبع برگردانده می شود.

– یکی از روشهای رسوب زدایی چیلرهای تراکمی بدون توقف دستگاه، استفاده از محلول کد MSA0101 میتره می باشد.

منبع : Wikipedia