نوشته‌ها

رسوب گیری چیلر جذبی(ابزوربشن)

یکی ازعیوب رایج درچیلرها وازجمله چیلرهای جذبی،رسوب گرفتگی لوله‌هادرسمت‌آب‌است. رسوب گیری چیلر هایکی‌از مهم‌ترین مباحث حفظ ونگهداری‌آنهاست.

بیشترین مقدار رسوب گذاری در مدار آب برج خنک کننده و در لوله های ابزوربر و کندانسور صورت می گیرد.

با ما در کیان تهویه افرا فین همراه باشید!

رسوب گیری چیلر
وجود رسوب در داخل لوله ها موجب کاهش انتقال حرارت و تشدید خوردگی می شود.نشانه هایی مانند کاهش میزان تقطیر در کندانسور , افزایش دمای مبرد خروجی از کندانسور , کاهش عمل جذب در ابزوربر , افزایش سطح مبرد در اواپراتور , افزایش دما وفشار ابزوربر , کاهش اختلاف دمای اب رفت و برگشت برج خنک کننده نسبت به حالت معمول و در نهایت کاهش ظرفیت چیلر، همگی می توانند بر رسوب گرفتگی سطح داخلی لوله های کندانسور ور ابزوربر دلالت کنند.

بنابراین لازم است‌که هرساله لوله‌های ابزوربر و کندانسور موردبازدید قرارگیرند ودرصورت وجود رسوب به‌کمک موادشیمیایی رسوب زدایی شوند.

ادامه مبحث رسوب گیری چیلر های جذبی

گاهی رسوب تشکیل شده  بر روی سطوح داخلی لوله ها هم چون گل و لای هستند. در این صورت می توان لوله ها را به کمک برس های مخصوص نظافت نمود و به هنگام این عمل باید مراقب بود تا بر سطح لوله ها خراش ایجاد نشود اما ممکن است رسوب های تشکیل شده از انواع کلسیمی , زنگ اهن و منگنز باشند.

دراین صورت فارغ از نظافت های دستی , می باید به رسوب گیری چیلر به‌صورت شیمیایی متوسل شد. برای اینکار باید از مقدار مشخصی مواد شیمیایی مناسب محلول در اب استفاده نمود و آن را تا زمان مشخصی به کمک پمپ مخصوص در مدار لوله های چیلر به گردش در اورد. به عمل در اصطلاح اسید شویی نیز می گویند.

پس‌ازعملیات اسیدشویی یابه‌عبارت دقیق‌تر رسوب زدایی شیمیایی می بایدبااستفادهازمواد خنثی‌کننده ,دوباره لوله‌ها رابه‌مدت 30 تا 60 دقیقه شستشوداد،

تاازتاثیرات ناخوشایند احتمالی موادشیمیایی برسطح لوله‌ها جلوگیری‌شود.پس‌ازمواد خنثی‌کننده بایدازسیستم راحداقل به‌مدت 2ساعت شستشوکرد.

رسوبات مختلف رامیتوان ازنظر ظاهری شناسایی وبرای هرمورداز موادشیمیایی مناسب استفاده‌کرد.

استفاده از اسید خطرات زیادی‌دارد،لذا ازمواد بدون‌خوردگی جهت‌شستشو و رسوب گیری چیلر استفاده نمایید.

منبع : www.chiller.eu