نوشته‌ها

تعریف کندانسور

درسیستم‌های دارای انتقال حرارت، کندانسور یاچگالنده، دستگاه یا واحدی است که برای تبدیل ماده‌ای ازحالت گازبه مایع ازآن استفاده میشود.
اینکارمعمولا به‌وسیله سردکردن آن ماده‌انجام میشود. دراین فرایند حرارت نهان ماده گرفته شده وبه سیال خنک‌کن کندانسور گفته میشود.

با کیان تهویه افرا فین همراه باشید!

کندانسور

کندانسور

در واقع کندانسورهانوعی مبدل های حرارتی هستند که در آنها حرارت بخار داغ به یک سیال دیگر مانند هوا یا آب انتقال داده شده و در اثر آن، بخار تا دمای اشباع سرد و به مایع تبدیل می گردد.
کندانسورها اندازه های گوناگونی دارند که از اندازه نسبتا کوچک قابل بلند کردن با دست تا واحدهای بسیار بزرگ صنعتی که در فرآیندهای صنعتی به کار می روند، متغیر هستند. کندانسورها در تهویه مطبوع، فرآیندهای صنعتی شیمیایی مانند تقطیر، نیروگاه های بخار و سیستم های انتقال حرارت دیگر به کار می روند.
با وجودی که در بعضی از سیستم های تبرید گاهی از آب نمک یا مبردهای انبساط مستقیم به عنوان عامل جذب حرارت یا تقطیر استفاده می شود، ولی در بیشتر موارد از هوا یا آب و یا ترکیبی از آن ها استفاده می گردد.

انواع کندانسور ازنظر کاربرد

کندانسورهای پرکاربرد در صنعت به سه نوع کندانسورچیلر، کندانسورسردخانه و کندانسورصنعتی تقسیم می‌شوند:
1. کندانسورچیلر: معمولاً در چیلرهای تراکمی هوایی و آبی استفاده می‌شوند.
2. کندانسورسردخانه: یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از کندانسورها در سردخانه‌ها است که به‌نوعی همان چیلر تراکمی محسوب می‌شود که به آن یونیت کندانسینگ می‌گویند.
3. کندانسور صنعتی: به کندانسورهای پوسته و لوله، هوا خنک و . . . کندانسورهای صنعتی می‌گویند که برای انجام فرایند تقطیر در ماشین آلات صنعتی بکار می‌روند.

‎خوب است بدانید که کندانسورهارا برحسب محل نصب به دو نوع زیر تقسیم می‌کنن:
1. کندانسورنصب شده روی شاسی
2. کندانسوری که دور از کمپرسور نصب می‌شود
‎پرکاربردترین نوع این دستگاه‌ها کندانسورهواخنک است که درصنایع خنک‌سازی بکارمی‌رود.

اما درمجموع کندانسورهارا به سه نوع زیر تقسیم می‌کنند:
1. کندانسور خنک شونده با هوا یا کندانسورهوایی: در این کندانسورهااز هوا به‌عنوان عامل تقطیر استفاده می‌شود.
2. کندانسور خنک شونده با آب یا کندانسور آبی: در کندانسورآبی، آب به‌عنوان سیال تقطیر عمل می‌کند.
3. کندانسورتبخیری: در این کندانسورها هوا و آب هردو استفاده می‌شوند.