نمونه لوفین CLF شیار داخل با چپ زن

لوفین شیارداخلclf : در این نوع محصول که همانند فین شیار داخل عمدتا برروی متریال مس انجام میشود و علاوه بر داخل لوله که شیارهای مارپیچ ایجاد شده است نکته قابل اهمیتش اینست که برروی خود فین اصلی روی لوله; برشهایی بصورت افقی و عمودی همزمان برروی فین ایجاد میگردد که طبیعتا در انتقال حرارت هرچه بیشتر تاثیر بسزایی دارد.

نکته بسیار پر اهمیت این است که بر خلاف تصور ; درعمل فین زنی در تمامی متریال و تمامی مدلهای فین; هیچگونه براده برداری نمیشود و فقط عملیات فرمینگ بر روی انواع متریال انجام میشود به همین خاطر بر خلاف نظر بعضی افراد ; تیکنس باقیمانده زیر فین به اندازه تیکنس اصلی لوله تحمل فشار را دارد و حتی چه بسا بیشتر تحمل فشار را دارد چون همان تیکنس اولیه بصورت فشرده جمع شده است.