لو فین Low fin شیار داخل

لوفین شیار داخل : در این نوع فین که عمدتا بر روی متریال مس انجام میشود و علاوه بر روی لوله که فین زده میشود داخل لوله هم بصورت خان شیار ایجاد میشود که این نوع فین برای انتقال حرارت بیشتر استفاده میگردد.

نکته بسیار پر اهمیت این است که بر خلاف تصور ; درعمل فین زنی در تمامی متریال و تمامی مدلهای فین; هیچگونه براده برداری نمیشود و فقط عملیات فرمینگ بر روی انواع متریال انجام میشود به همین خاطر بر خلاف نظر بعضی افراد ; تیکنس باقیمانده زیر فین به اندازه تیکنس اصلی لوله تحمل فشار را دارد و حتی چه بسا بیشتر تحمل فشار را دارد چون همان تیکنس اولیه بصورت فشرده جمع شده است.